Turniej Freestyle Football Battlemasters (2 posty)

Edytuj
Program zawodów Freestyle Football Battlemasters- 24.11.2013 Centrum Handlowe Magnolia Park Wrocław, ul. Legnicka 58
1) Biuro zawodów czynne od godz.10:00 - zapisy, potwierdzenia, wydawanie strojów dla zawodników.
2) Godz 13:00 rozpoczęcie zawodów - prezentacja zawodników, sędziów, losowanie kolejności startu.
3) Rozpoczęcie eliminacji - sędziowie oceniają występ przez podniesienie tabliczek z punktacją. Do każdego występu muzykę gra DJ.
4) Zakończenie rundy eliminacyjnej
5) Konkursy dla Publiczności
6) Odczytanie wyników eliminacji i wręczenie dyplomów i upominków dla zawodników,którzy nie awansowali do finału.

Finał godz.17
1) Uroczyste otwarcie finałów
2) Spiker przedstawia zawodników , którzy wystąpili w eliminacjach,a nie dostali się do finału, każdy przez 30 sekund prezentuje swoje umiejętności.
2) Prezentacja finałowej 8.
3) Zawodnicy startują parami, trzy wejścia po 1 min na prezentację swoich umiejętności , sędziowie typują zwycięzcę. - system pucharowy. Do każdych pojedynków muzykę gra DJ
4) Hostessy nagradzają upominkami najlepiej kibicujących widzów
5) Konkurs dla widzów
6) Pojedynki o 3 i 1 miejsce
7) Dekoracja - wręczanie nagród.
8) Pamiątkowe zdjęcia

Regulamin zawodów Freestyle Battlemasters
1.Cel zawodów
a) Wyłonienie najlepszego zawodnika Freestyle Battlemasters
b) Popularyzacja Freestyle football

2. Termin i miejsce
24.11.2013 Centrum Handlowe Magnolia Park Wrocław, ul. Legnicka 58

3. Czas zawodów
a) Eliminacje godz.13
b) Finały godz 17

4. Organizator www.freestylefootball.pl., Kontakt: , telefony - +48 690049874 , 422140083, http://www.facebook.com/pages/Freestyle-…64258530373372, GG-34654491.

5.Warunki uczestnictwa:
W zawodach mogą startować wszyscy zawodnicy , którzy prześlą swoje zgłoszenie zawierające:
Imię Nazwisko
Datę urodzenia
Miejscowość zamieszkania
Wzrost i wagę (dobór rozmiaru stroju )
Osiągnięcia i starty
Do zgłoszenia proszę dołączyć zdjęcia ( do prezentacji)
Numer telefonu (tylko do informacji organizatora) na adres mailowy do dnia 20.11.2013
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku zgłaszającego do promocji i relacji z zawodów na materiałach graficznych, w prasie, telewizji, internecie i innych nośnikach reklamowych.
Organizator mailem potwierdzi przyjęcie zgłoszenia

6. Zawodnicy stawiają się w biurze zawodów, 24.11.2013 Centrum Handlowe Magnolia Park ,Wrocław, ul. Legnicka 58 z dokumentem potwierdzającym tożsamości (legitymacja szkolna,studencka, dowód osobisty). Najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem zawodów, tj. do godz 12 .
5) Zawodnicy nieletni muszą dostarczyć oświadczenie rodziców , lub opiekunów prawnych, które jest do pobrania na stronie http://www.freestylefootball.pl/ ( możemy wysłać na maila)

7. Zawodnicy podpisują oświadczenie o tym, że są świadomi ryzyka związanego z udziałem w zawodach i startują na własną odpowiedzialność.

8. Zawodnicy startują w strojach przygotowanych przez organizatora.

9. W eliminacjach (godz.13) startują wszyscy zgłoszeni ,według rozlosowanej kolejności.

10. Każdy z zawodników w eliminacjach będzie miał 90 sekund na prezentację swoich umiejętności.

11. Trzech sędziów oceniać będzie start przez uniesienie tabliczek z punktami.

12. Do finału (godz.17) awansuje najlepsza ósemka z eliminacji.

13. Zawodnicy , którzy nie zakwalifikowali się do finałów , będą mogli w tej części zawodów zaprezentować swoje umiejętności w 30 sek. występie.

14. Finałowa ósemka startuje systemem pucharowym według zasady:
Pierwszy z ósmym zawodnikiem z eliminacji
Drugi z siódmym
Trzeci z szóstym
Czwarty z piątym

15. Nagrody:
1 miejsce – 1000 zł
2 miejsce – 800 zł
3 miejsce - 600 zł
4 miejsce - 200 zł
5 miejsce - 200 zł
6 miejsce - 200 zł
7 miejsce - 200 zł
8 miejsce - 200 zł
Dyplomy – dla wszystkich startujących
Nagrody rzeczowe - dla wszystkich startujących.

16.Chętni na noclegi - muszą taką informację zaznaczyć przy wysyłaniu zgłoszenia (cena do 30 zł)

17.Komisja sędziowska
Komisję sędziowską powołuje organizator

18.Postanowienia końcowe
a) Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny i organizator
b) Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność
c) Zobowiązują się do zachowania porządku w miejscu zawodów i wykonywania poleceń sędziego

Zaakceptowanie i podpisanie regulaminu upoważnia do udziału w zawodach ( na miejscu przed zawodami.)
Edytuj
Pojawię się na 100%, pooglądam jak kopiecie <3